Kadry i płace

Biznespafrtner.pro – Twój partner, kadr i płac!

Nasze usługi obejmują:

  • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając precyzję i terminowość w procesie rozliczeń płacowych.
  • Pomoc w procesach rekrutacyjnych i derekrutacyjnych, wspierając Twoją firmę w efektywnym zarządzaniu personelem i pozyskiwaniu nowych talentów.
  • Wystawianie świadectw pracy oraz sporządzanie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami, dbając o prawidłowe dokumentowanie relacji z pracownikami.
  • Prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obejmujące m.in. prowadzenie zgłoszeń, wypełnianie deklaracji dla pracowników i przedsiębiorcy, oraz precyzyjne obliczanie składek.
  • Skrupulatne prowadzenie akt osobowych pracowników, zapewniając pełną zgodność z przepisami prawa pracy.
  • Ewidencję urlopów z uwzględnieniem aktualnych przepisów, umożliwiając płynne zarządzanie czasem pracy pracowników.
  • Profesjonalną pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), minimalizując ryzyko ewentualnych nieprawidłowości i zapewniając zgodność z obowiązującymi standardami.

Dzięki naszym usługom możesz skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że obsługa kadr i płac jest w rękach doświadczonych profesjonalistów. Skontaktuj się z nami, aby dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu z nami,
BiznesPartner.pro, Twoim profesjonalnym partnerem w obszarze Kadr i płac!